تعاریف

Boost Card: کارت های اعتباری بادران می باشد که جهت استفاده از مزایای تخفیفی بکار برده می شود. مبلغ بوست کارت با توجه به نرخ هفتگی یورو تعیین میگردد.در حال حاضر پنج نوع بوست کارت با رقم های 100 ، 150 ، 200 ،500 و 1000 یورویی عرضه می گردد.


BC: امتیاز یا(Baadraan Credit) می باشدکه هر 50 یورو یک امتیاز(BC) برای خریدار و سرگروه های وی به همراه دارد.(با توجه به شرایط طرح درآمدی)


BU: واحد پرداخت بادران یا (Baadraan Unit) می باشد. هر BU معادل 30 یورو میباشد.


Boost: نوعی Voucher و امتیاز داخلی بادرانی است که جهت سفارشات خاص و یا استفاده از امکانات خاص تعریف شده استفاده میگردد. این امکانات به مرور زمان تعریف شده و گسترش می یابند. از هر 6 BU پرداخت ششمین BU بصورت Boost خواهد بود که در میز کار در بخش BoostBox قابل مشاهده میباشد. BACCs: جایگاه های ارتقا یا (Boost Accounts) به جایگاه های مجازی گفته میشود که هر فرد برای به حداکثر رساندن پاداش دریافتی خود میتواند از آنها بهره ببرد.


BACCs: جایگاه های ارتقا یا (Boost Accounts) به جایگاه های مجازی گفته میشود که هر فرد برای به حداکثر رساندن پاداش دریافتی خود میتواند از آنها بهره ببرد.


ExRate: نرخ تبدیل یا (Exchange Rate) جهت تبدیل یورو به ارز های محلی استفاده میگردد. کلیه قیمت های کالا ها بر اساس یورو تنظیم شده و جهت نمایش در وب سایت بادران با این نرخ به ارز های محلی تبدیل میگردند. کلیه پاداش ها و پرداخت ها نیز از این نرخ جهت تبدیل از یورو به سایر ارز ها و یا از سایر ارز ها به یورو استفاده مینمایند. لازم بذکر است نرخ های تبدیل ارز ابتدای هر دوره بر اساس بازار آزاد تعیین شده و در طول دوره ثابت در نظر گرفته خواهد شد.


Cycle: یا دوره به زمانی گفته میشود که هر توزیع کننده در آن زمان قادر به خرید و ارتقاء امتیازات (BC) خود و مجموعه اش میباشد. در طرح درآمدی بین الملل بادران هر دوره یک هفته در نظر گرفته شده است. در این صورت ابتدای دوره شروع روز دوشنبه و پایان آن ساعت 24 روز یکشنبه به وقت ایران میباشد. پایان هر دوره محاسبات صورت میگیرد و پاداش ها در میز کار ثبت میگردد. پاداش ها طبق مقررات شرکت بادران به حساب های اعلام شده قابل انتقال خواهد بود.

طرح درآمدی بین الملل

در طرح درآمدی بین الملل شرکت بادران ، کالای خاص و ویژه ای عرضه میگردد. این کالا یک کارت اعتباری تخفیف است که با شرایط بسیار مناسب برای اتباع و مقیمین خارج از ایران قابل استفاده خواهد بود. لازم بذکر است عضویت در بادران اختیاری و کاملا رایگان میباشد.

جهت استفاده از مزایای طرح درآمدی بین الملل اتباع و مقیمین خارج از ایران باید یک کارت اعتباری به ارزش 100الی 1000 یورو خریداری و در میز کار خود در وب سایت بین الملل ثبت و رجیستر نمایند . در این صورت فرد نه تنها جایگاه خود را جهت دریافت پورسانت فعال می نماید بلکه میتواند با خرید کالا از شعبه فروشگاهی بادران ویا استفاده ازسایرخدماتی که بعداً معرفی خواهند شد از تخفیفات بوست کارت استفاده کند؛ البته جمع این تخفیفات میتواند تا 5 برابر مبلغ بوست کارت باشد.

Baadraan
BACCs جایگاه های ارتقا (Boost Accounts)

توزیع کنندگان در میز کار خود در وب سایت بین الملل بصورت پیش فرض دارای 15 جایگاه BACCs با چینش متعادل میباشند که شامل یک جایگاه اصلی و 14 جایگاه مجازی به شکل نمودار ذیل است. شرکت بادران جهت به حداکثر رساندن پاداش توزیع کنندگان اقدام به ایجاد این جایگاه های ارتقا (BACCs) نموده است که فعال سازی هر کدام ازاین جایگاه ها برای اتباع و مقیمین خارج از ایران با رجیستر کردن بوست کارت امکان پذیر می باشد.

Baadraan
Baadraan
فعال سازی جایگاه

اولین شرط جهت دریافت پاداش فعال سازی جایگاه های ارتقاء میباشد. لذا برای دریافت پاداش از پلن بین الملل باید حداقل جایگاه اصلی فعال باشد. میزان و مدت اعتبار جایگاه طبق جدول زیر می باشد:

میزان اعتبار جایگاه های ارتقاء 100 یورو 150 یورو 200 یورو 500 یورو 1000 یورو
مدت اعتبار یک سال 1.5 سال 2 سال 5 سال 10 سال
دریافت امتیاز(BC) از زیر مجموعه

زمانی که توزیع کننده جایگاه های ارتقاءرا فعال میکند واجد شرایط دریافت امتیاز (BC) از بوست کارت های رجیستر شده در سازمان خود می گردد؛ دریافت امتیاز (BC) طبق جدول زیر می باشد :

میزان اعتبار جایگاه های ارتقاء 100 یورو 150 یورو 200 یورو 500 یورو 1000 یورو
حداکثرامتیاز(BC) دریافتی از زیرمجموعه 2 امتیاز(BC) 3 امتیاز(BC) کلیه امتیاز (BC) ها
نکته :توزیع کنندگان تنها از غیر ایرانی های زیر مجموعه شان که بوست کارت رجیستر نمایند امتیاز(BC) کسب میکنند.
اهمیت کانال بندی و تعادل

از مزیت های پلن درآمدی بین الملل کانال بندی و چینش افراد زیر مجموعه توسط توزیع کننده درجایگاه های 7 الی 14 می باشد؛ درصورت کانال بندی صحیح می توان حداکثرپورسانت را از این پلن دریافت نمود. امتیاز(BC)های زیرمجموعه زمانی برای جایگاه توزیع کننده محاسبه می شود که توزیع کننده افراد زیرمجموعه را کانال بندی کرده باشد؛ برای انجام هر چه بهتر کانال بندی آشنایی با قانون تعادل در محاسبه پاداش ها ضروری است.

طرح درآمدی بین الملل بادران به گونه ای طراحی شده که هر جایگاه ارتقاء به شرط وجود تعادل های با مضرب 3 درامتیاز(BC) های محاسبه شده در سمت راست و چپ، واجد شرایط دریافت پورسانت می گردد؛ یعنی به ازای هر 6 امتیاز(BC) به میزان 30 یورو(BU1) پاداش تعلق خواهد گرفت و این تنها در صورتی است که 6 امتیاز(BC) حداقل در دو دست متعادل در مجموعه ثبت شده باشد. در این صورت جایگاه به ازای هر تعادل 3 به 3 ، 30یورو(BU1) پورسانت دریافت خواهد کرد.

نکته :لازم به ذکر است به غیر از جایگاه پتانسیل(زیرمجموعه ای که دارای بیشترین BCمی باشد) بقیه کانال بندی ها قابل تغییر است که در صورت تغییر کانال بندی زیرمجموعه، BCهای رزرو همه جایگاه ها حذف می گردد .
Baadraan
مثال : اگر توزیع کننده ای که دارای دو زیر مجموعه A و B است را در نظربگیریم. نفر A به همراه مجموعه اش جمعاً تعداد 30 BCکسب کرده است. در حالی که نفر دیگر B جمعاً تعداد 10 BCکسب امتیاز کرده است. در این صورت به ازای 9 BC از نفر A و 9 BC از نفر B برای توزیع کننده پاداش محاسبه خواهد شد. پاداش در این حالت 3x30 یورو خواهد بود. مابقیBCهایی که پاداش برای آنها محاسبه نشده است برای دوره بعد ذخیره شده و دوره بعد مجدد با BCهای جدید کسب شده توسط آنها مورد محاسبه قرار میگیرد. بدین ترتیب در دوره بعدی فرد در نفر A به میزان 21 (BC) و در مجموعه نفر دوم B به میزان 1 BC امتیاز خواهد داشت. کلیه امتیازات دریافتی این دو نفر به همراه مجموعه هایشان در دوره جدید به این موارد افزوده گشته و در پایان دوره جدید در محاسبات لحاظ می گردد.
Baadraan

حال در مثالی دیگر اگر توزیع کننده دارای 5 زیر مجموعه با شرایط زیر باشد :

کاربر زیر مجموعه امتیاز کل گروه BC کانال بندی در جایگاه BACCs
A 20 7
B 10 14
C 30 8
D 25 13
E 15 9

در این صورت با کانال بندی این افراد در جایگاه های اشاره شده توزیع کننده میتواند به جز جایگاه اصلی خود از جایگاه های 3 ، 1 و 6 پاداش دریافت نماید. این اتفاق در صورتی خواهد افتاد که جایگاه های مد نظر ، شرایط دریافت پاداش را داشته باشند.

ذخیره دوره بعد میزان پاداش BC قابل محاسبه BC دریافتی نام جایگاه
32x2 BC 11x30 Euro 33x33 BC 65x35 BC اصلی
35x0 BC 5x30 Euro 15x15 BC 50x15 BC جایگاه BACC 1
2x12 BC 6x30 Euro 18x18 BC 20x30 BC جایگاه BACC 3
1x16 BC 3x30 Euro 9x9 BC 10x25 BC جایگاه BACC 6
750 Euro جمع دریافتی
دریافت پاداش

پاداش هر دوره در انتهای دوره محاسبه و پرداخت می گردد. ارزش هر BU معادل 30 یورو میباشدکه، بر اساس نرخ تبدیل در زمان پرداخت، تبدیل و واریز میگردد. لازم بذکر است نرخ های تبدیل ارز ابتدای هر دوره بر اساس بازار آزاد تعیین شده و در طول دوره ثابت در نظر گرفته خواهد شد.

نکته :از هر 6BU پورسانت محاسبه شده، پرداخت ششمین BU بصورت Boost خواهد بود که در میز کار در بخش BoostBox قابل مشاهده میباشد.

هر توزیع کننده از هر جایگاه در هر دوره بر اساس میزان اعتبار جایگاه تا سقف تعیین شده در جدول زیر پاداش دریافت می نماید:

میزان اعتبار جایگاه های ارتقاء 100 یورو 150 یورو 200 یورو 500 یورو 1000 یورو
سقف دریافت پاداش در دوره 6000 یورو 9000 یورو 12000 یورو

چنانچه پاداش دریافتی فردی در یک دوره از این ارقام بیشتر گردد کلیه امتیاز(BC) های ذخیره شده زیر مجموعه های وی صفر میگردد(Flash out)

نکته :هر جایگاه دارای یک تاریخ انقضا میباشد که در طول مدت اعتبار میتوان از اعتبار آن جهت دریافت پاداش استفاده نمود. در صورتی که جایگاه منقضی گردد دیگر پاداشی برای توزیع کننده محاسبه نمیشود و هم چنین لازم بذکر است در طول مدت عدم اعتبار ، هیچ امتیاز (BC)در مجموعه برای فرد محاسبه و ذخیره نخواهد شد.
Baadraan
اهمیت کیف فروش جایگاه در دریافت پاداش:

کلیه توزیع کنندگان که قصد دریافت پاداش بالاتر از حداقل دریافتی در هفته(طبق جدول زیر) را دارند، مبلغ تعیین شده باید از کیف فروششان کسر گردد. ؛بنابراین اتباع و مقیمین خارج از ایران باید برای دریافت پورسانت از بوست کارت خود استفاده نمایند(از طریق خریدکالا از فروشگاه های بادران ویا استفاده از خدمات بوست کارت)

برای خریداران کارت تخفیف به میزان
100یورو (EURO)
برای خریداران کارت تخفیف به میزان
150یورو (EURO)
برای خریداران کارت تخفیف به میزان
200 ،500 و1000 یورو (EURO)
أحداقل مبلغ استفاده از بوست کارت أمبلغ پاداش أحداقل مبلغ استفاده از بوست کارت أمبلغ پاداش أحداقل مبلغ استفاده از بوست کارت أمبلغ پاداش
0 60 0 90 0 120
10 300 15 450 20 600
20 600 30 900 40 1200
30 900 45 13500 60 1800
40 1200 60 1800 80 2400
50 1500 75 2250 100 3000
60 1800 90 2700 120 3600
70 2100 105 3150 140 4200
80 2400 120 3600 160 4800
90 2700 135 4050 180 5400
100 3000 150 4500 200 6000
110 3300 165 4950 220 6600
120 3600 180 5400 240 7200
130 3900 195 5850 260 7800
140 4200 210 6300 280 8400
150 4500 225 6750 300 9000
160 4800 240 7200 320 9600
170 5100 255 7650 340 10200
180 5400 270 8100 360 10800
190 5700 285 8550 380 11400
200 6000 300 9000 400 12000
نکته :در صورتی که کیف فروش جایگاه خالی باشد حداقل پورسانت (بین 60 الی 120 یورو بر اساس جدول) برای توزیع کننده در نظر گرفته خواهد شد و سایر امتیازات دریافت نشده برای دوره بعد ذخیره میگردد.