Term Of Service


‏شرایط استفاده از خدمات
‏شنبه، 12 Octpber سال 2014

- ضوابط و شرایط خرید آنلاین
‏این شرایط شامل اطلاعات مهم در مورد سفارش، پردازش و تحویل کالا، از جمله مسئولیت‌های محدود سایت می‌گردد.

‏1- پذیرش شرایط
‏هر بار سفارشی در سایت ایجاد نمایید، به منزله‌ی پذیرش شرایط زیر خواهد بود. هر سفارشی که توسط شما ایجاد گردد به منزله‌ی قرارداد جداگانه بین شما و بادران جهت عرضه‌ی کالا تلقی می‌گردد.

‏2- موجود بودن کالا
‏هر از گاهی این احتمال وجود دارد که موجودی کالایی در انبار شرکت به اتمام رسیده باشد یا امکان عرضه یا ارسال آن در آن زمان خاص موجود نباشد و ما امکان ارسال تمام یا بخشی از سفارش شما را نداشته باشیم. در صورت بروز این اتفاق، کال مبلغ پرداخت شده بابت کالا‌ها به حساب شما بازپرداخت خواهد گردید.

‏3- قیمت و نحوه‌ی پرداخت
‏زمانی که سفارشی ایجاد می‌نمایید، ما هزینه‌ی آن را از شما دریافت خواهیم نمود و شما توافق می‌کنید که قیمت کالا و دیگر هزینه‌های اضافی احتمالی را پرداخت نمایید. همه‌ی قیمت‌ها و هزینه‌ها به یورو محاسبه می‌گردد. حق تغییر یا اصلاح قیمت‌ها بدون اطلاع قبلی به شما برای بادران محفوظ است. اگر پیشتر با قیمتی خاص سفارشی ایجاد کرده باشید، کالاهای فوق با همان قیمت‌های قبلی به شما عرضه خواهد شد.