Refund Policy


‏خط مشی بازپرداخت
‏شنبه، 12 Octpber سال 2014

‏با تشکر از خرید شما از شبکه‌ی بادران

‏اگر به طور کامل از خرید خود رضایت ندارید، ما برای کمک به شما آمادگی خود را اعلام می‌کنیم.

‏عودت
‏شما حداکثر 1 روز از زمان دریافت یک کالا فرصت دارید آن را به شرکت بادران عودت دهید. برای شمول شرایط عودت کالا، کالای شما باید استفاده نشده و در همان وضعیتی باشد که در زمان تحویل دریافت کرده‌اید. کالای شما باید در بسته بندی اصلی آن به شرکت عودت داده شود. کالای عودتی باید دارای فاکتور یا کاغذ خرید باشد.

‏بازپرداخت
‏به محض دریافت کالای عودتی، آن کالا مورد بازبینی قرار گرفته و نتیجه به اطلاع شما رسانده خواهد شد و تایید خواهد شد که کالای عودتی توسط ما دریافت گردیده است. بلافاصله پس از بازرسی کالا مرتب و چگونگی بازپرداخت به اطلاع شما رسانده خواهد شد. اگر عودت کالای شما مورد تایید قرار بگیرد، بلافاصله فرایند بازپرداخت مبلغ پرداختی به حسابی که در داشبورد خود تعیین نموده‌اید آغاز خواهد گردید. تنها در عرض چند روز پس از تحویل کالای دریافتی مبلغ آن به شما بازپرداخت خواهد گردید. زمان بازپرداخت بستگی به قوانین بانک یا موسسه صادر کننده‌ی کارت شما دارد.